Yazı Detayı
08 Haziran 2018 - Cuma 11:21
 
cuma sohbetleri 08.06.2018
Meral Metin
 
 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM RASULULLAH (A.S.)  VEFATI Rabbim rahmet ve yardımını üzerimizden eksik etmesin. Kendisine hakkıyla hamd eden -şükreden -Rasulüne hakkıyla salat selam getiren -rızasını alan kullardan olabilmemizi nasip eylesin. Allah Rasulünün yolu -Allah’ın (c.c.) yolu- rızası Allah’ın (c.c.) rızası idi. Ömrünü bu uğurda geçirdiği gibi ümmetine de bu yolda yürümeyi -ilerlemeyi tavsiye etti ve yöntemlerini öğretti. Hayatındaki hedefi  kendisinin ve ümmeti Muhammedin rızaya layık olması idi. İslam dininin en dorukta en hassas biçimde ve hakkını vererek yaşanan bir ömürdü Rasulullah (s.a.v.) ın ömrü .Cihadı nasıl Allah içinse evliliği- ticareti- yemesi- içmesi- evlatlarını torunlarını sevmesi- insanlarla münasebetleri bunların hepsi sadece ve sadece Allah (c.c.) içindi. Yeter ki islam dini bilinsin -tanınsın -anlaşılsın- yaşanılsın diye gecesiyle gündüzüyle hizmet ve irşad ile geçen bir ömür… !ERTELEYENLER HELAK OLDU .buyurarak inen her bir ayetin icabıyla hayatını geçirdi .Allah’ın (c.c.) gönderdiği bütün Ayeti Kerimelerin hükümleriyle müşerref olduğu anda amel etti asla ertelemedi aynı zamanda da ümmetine bunu tavsiye etti. Rasulullah (a.s.) mın hayatı da mematı da Rahmettir. ENBİYA 107:BİZ SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK.buyurarak alemdeki bütün mahlukların kurtuluşunun O ‘nun(a.s.) yolundan gitmek olduğunu  vurguladı. Vefatından sonraki rahmeti ise Rasulullah (a.s.) şöyle dile getiriyor.!ALLAHU TEALA BİR ÜMMETİ RAHMET ETMEYİ DİLEDİĞİ ZAMAN KENDİSİNDEN ÖNCE O ÜMMETİN PEYGAMBERİNİ KABZEDER. PEYGAMBERİNİ ONLAR İÇİN SELEF(ÖNCÜ) VE FERAT(AHİRETTE ONLARIN KURTULUŞUNA ŞEFAATÇİ) KILAR. buyurdu. Büyüklerimiz Efendimiz (a.s.) mın en büyük EMAN (himayesi altına alarak kişiye gelecek her türlü kötülüğü üzerine alıp bertaraf eden)olduğunu söylemişlerdir. Kendisi yaşadığı ve sünneti Seniyyesi daim olduğu müddetçe…Müminlerin Emiri Ali Mürteza (k.v.) buyuruyor ki: Yer yüzünde iki Eman (emniyet kaynağı) vardır. Biri kaldırıldı diğeri de kaldı. Yer yüzünden kaldırılan Efendimiz (s.a.v.) hazretleriydi . yeryüzünde kalan ise İSTİĞFARdır.  Sonra da şu ayeti okudu: SEN İÇLERİNDE İKEN ALLAH(C.C.) ONLARA AZAP EDECEK DEĞİL…İSTİĞFAR ETTİKLERİ HALDE DE ALLAH (C.C.) ONLARA AZAP EDECEK DEĞİL…(ENFAL 33). Bunu sadece Rasulullahın (a.s.) zahiren  aramızda olması olarak algılamak cahillikten öte bir şey değildir. Rasulullahın (a.s.) islami ahlakını  -islami yaşayış tarzını -islamın şerefini koruma yöntemlerini kendisine düstur edinerek O’nun(a.s.) gibi yaşaması kulun Rasulullah (a.s.) mı içinde yaşatması demektir. O’nun gibi (a.s.) oturup kalkan her ortamda O’nun gibi davranan O’nunla (a.s.) yaşıyor demektir. Uykunun en tatlı yerinde uyanıp gece teheccüd kılmak O’nun gibi. Darda olana kendi ihtiyacın varken yardım etmek O’nun gibi . bunlar hayatımızı süslediği müddetçe Rabbim bizlere azap edecek değildir. Yine olurda gaflete düşer Rasulullahın (a.s.) sünnetini yerine getiremezsek - nefsimize uyup Rabbimizin emirlerini çiğnersek yürekten bir pişmanlık -tövbe ve istiğfar da kulun bağışlanıp azaptan kurtulmasına sebeptir. Sadece bunu talep etmek bile bağışlanma sebebidir. Büyükler buyuruyor ki: Her günahın hemen ardından istiğfar iste . günahtan sonra tövbe etmek kuvvetlice yükselmeye sebeptir. Rasulullah (a.s.) mın dininin kemale ermesi için çektiği o zorluklar o sıkıntılar ve sancılı dönemlere tahammül edip sabretmesi yetmezmiş gibi aynı zamanda gece gündüzde Ümmeti Muhammed için dua ve istiğfar ederdi. İslam 23 senelik sancıdan sonra tam bir bütünlük ve olgunlukla tamamlandı. Haccı Ekber günü!İŞTE BUGÜN SİZİN İÇİN DİNİNİZİ KEMALE YETİRDİM ÜZERİNİZDEKİ NİMETİMİ TAMAMA ERDİRDİM .VE SİZİ DİN OLARAK İSLAMA RIZA VERDİM…ayeti kerimesini Allah Rasulü (s.a.v.) okuyunca H.z. Ömer (r.a.) ağlamaya başladı . Efendimiz (a.s.) –Seni ağlatan nedir? Diye sordu .H.z. Ömer (r.a.) –beni ağlatan şudur. Biz dinimizin ziyadeleşmesİni beklerken o kemale erdi. Bir şey kemale erdiğinde mutlaka noksanlaşmaya başlar .diye cevap verince . Alemlerin Efendisi(a.s.) –Doğru söyledin. Buyurdu. Bu ayeti kerime aslında Rasulullahın (a.s.) vefat haberini de içinde barındırıyordu. H.z. Ebubekir gibi(r.a.) bazı feraset sahibi bunu anlamış ve göz yaşlarına boğulmuşlardı. Ve bu haberden 81 gün sonra hicretin 11.senesi- Rebiül Evvel ayı 12. Günü  Pazartesi gecesi Dost Dosta kavuştu. Rasulullah (a.s.) 18 gün ağır hasta oldu. İnsanlar fevc  fevc evine ziyarete geliyorlardı. Kendisi o halde iken bile insanlara vasiyet ve nasihatte bulunurdu. Ümmetinin kurtuluşa ermesi için en acı ve ızdıraplı halinde bile doğru yola ulaşıp istikamet üzere olmamız için çaba sarfetti. Efendimizin en son söylemiş olduğu hadis ise –NAMAZ VE ELİNİZİN ALTIN DAKİ KÖLELERE İYİ DAVRANIN .oldu .İbni Mesut (r.a.) anlatıyor.!Efendimiz h.z.lerinin ayrılığı yaklaştığı zaman bizleri annemiz H.z. Aişe ‘nin (r.a.) evinde topladı. Sonra bizlere baktı -gözleri yaşlarla doldu ve şöyle söyledi.!Merhaba bizlere (hoş geldiniz). Allah size hayat (uzun ömür ) versin. Size Allah’u Teala’nın takva ve taatini tavsiye ederim. Ayrılık vakti yaklaştı Allah’a -Sidretül Muntehaya  ve Cennetül Mevaya gidiş vakti geldi .Beni Ehli Beytimin erkekleri yıkasın . Beni bu elbiselerime kefenlesinler. İsterlerse yemen beziyle de kefenleyebilirler. Beni yıkayıp kefenlediğiniz zaman beni bu evimde -kabrimin kenarında -sedirimin üzerine koyun. Sonra bir saat kadar evden çıkın  beni öyle bırakın. Benim üzerimde ilk namaz kılacak olan Habibim Cebrail (a.s.) dır. Sonra Mikail (a.s.) -sonra İsrafil (a.s.) sonra Ölüm Meleği(Azrail a.s.) ordularıyla beraber (emirlerinin altındaki meleklerle )beraber üzerimde namaz kılacaklar. Sonra bölük bölük gelin .benim üzerimde namaz kılın . Efendimiz (a.s.) hazretlerinin ayrılışını duyduklarında sayha atıp ağladılar… ve dediler ki!Ya Rasulallah " sen Rabbimizin Rasulü - cemaatimizin mumu(kandili- nuru) ve işlerimizin sultanısın.  Sen bizden ayrıldığın zaman biz işlerimizde kime müracaat edelim.?! Ben size bembeyaz bir cadde terk ettim. Ve size iki vaiz terkediyorum.1. Konuşan Vaiz 2. Susan Vaiz .Konuşan Vaiz Kur!an ‘ Kerim ‘dir. Susan Vaiz ise Ölüm ‘dür. Bir iş size müşkil (karışık-zor) geldiği zaman Kur!an ‘ı Kerim ve Sünnet!i Seniyye ye müracaat ediniz. Kalpleriniz katılaştığı zaman ise onu ölümler (ve ölülerin) hallerinden ibret almak suretiyle yumuşatınız. buyurdu.  Son dönemleriydi -ızdırabı gitgide artıyordu. Bu acısını anlatmak için buyurdu ki!HER KİMİN BAŞINA BİR MUSİBET GELİRSE BENİM (VEFATIM SEBEBİYLE) BAŞIMA GELEN MUSİBETİ DÜŞÜNSÜN.ÇÜNKÜ O(BENİM VEFATIM) MUSİBETLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR. Bu rahatsızlığın sebebi  Rasulullah (s.a.v.) a Hayber de yedirilen zehirli etti. Abdullah b. Mesut (r.a.) Rasulullahın (a.s.) başına elini koydu- sıtmadan dolayı titriyordu ve ateşi çok fazlaydı. – Ya Rasulallah sıtmanızın bu ne acayip bir hararet ve yanması var? Dedi. Rasulullah (a.s.) da!Evet benim sıtmam sizin içinizden sıtma tutmuşların ikisi kadar şiddet gösterir. İbni Mesut(r.a.) –Öyleyse size iki kat ecir ve sevap verilir. Dedi. Rasulullah (a.s.) ise –Öyle Ey İbni Mesut. Allah hakkı için yeryüzünde her hangi kimseye hastalığından veya diğer bir şahıstan erişen cefa ve eziyet ağaç yaprakları gibi onun günahını döker.buyurdu. Rasulullahın çektiği ızdırap ve acıyı hiç kimse hastalık ve ölümünde görmemiştir. Fakat o ızdıraplar içinde bile tek derdi Ümmeti idi. Hatta Cebrail (a.s.) Rasulullah a( a.s.) hasta yatağında Allah’u Teala’dan pek çok müjdeler getirdi. Cennetteki makamı- orada müşerref olacağı nimetler(v.s.) hepsini saydı. Rasulullah (a.s.) –Bunlar pek güzel müjdelerdir. Fakat lezzet verici başka bir müjde bahset ki rahat içinde zevkine varayım .buyurdu. bunun üzerine Allahın (c.c.) izniyle Cebrail (a.s.) –Sen ve ümmetin Cennete girmedikçe diğer Peygamberlere ve ümmetlerine Cennet haram kılınmıştır. buyurdu. Cebrail(a.s.) yanında 70 binerlik melek ordusuyla geldi. Rasulullah’a(a.s) Azrail (a.s.)in kapıda beklediğini haber verdi!İzin istiyor.dedi. Rasulullah –buyursun . deyince Azrail (a.s.) melekler ordusuyla içeri girdi. Allahın izniyle görevli olduğunu (canını almak için )izin verip vermeyeceğini sordu. Ömrü boyunca istişaresiz ve Rabbinin rızası olmadan bir iş yapmayan Allahın Rasulü Cebrail(a.s.) ma baktı Cibril (a.s.) –Allah’u Teala senin cemaline müştaktır. Buyurunca izin verdi. Azrail (a.s.) ise o anda dedi ki –Ya Rasulallah Benim  yeryüzüne ilk ve son inişim .senin için geldim. buyurdu ve mübarek ruhunu kabzetti. Allahın Sevgilisine bütün mahlukat ağladı. Göğsünde imanı olan herkesin içi yandı. Melekler dahil cinler ve bütün Müslümanlar cenaze namazını bölük bölük kıldılar. Kadın -erkek -çoluk çocuk Medine –i Münevvere yi hüzün kapladı. Ensar O’nun (a.s.) ardından!Bütün yerlerde sabır övülür. (güzeldir) Ancak senin yokluğuna sabretmek çok kötüdür… diyerek  hüzünlerinin ne kadar çok olduğunu böyle dile getirdiler. Yaşarken Rahmet olduğu gibi dünyasını değiştirdikten sonrada bizler için Rahmettir. O’nu (a.s.) göremeyip öldü saymak kalbi kör- dimağı zayıf insanlar için geçerlidir. RABBİM RASULULLAHIN(A.S.) RAZI OLDUĞU -SEVDİĞİ- DEĞER VERDİĞİ HAYIRLI ÜMMET OLABİLMEYİ NASİP EYLESİN. RABBİMİZİN ONA (A.S.) BAHŞETTİĞİ ŞEFAAT VE RAHMETLE BİZE MUAMELE EDİP BİZLERDEN RAZI ETSİN. NEFES ALDIĞIMIZ HER ANIMIZDA BİZİ O’NUN(A.S.) SÜNNETİ SENİYYESİNDEN -YOLUNDAN ASLA AYIRMASIN . AMİN Bİ HÜRMETİ TAHA VE YASİN…

 
Etiketler: cuma, sohbetleri, 08.06.2018,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
13 Şubat 2020
cuma sohbetleri 14.02.2020
06 Şubat 2020
cuma sohbetleri 07.02.2020
30 Ocak 2020
cuma sohbetleri 31.01.2020
24 Ocak 2020
cuma sohbetleri 24.01.2020
17 Ocak 2020
cuma sohbetleri 17.01.2020
03 Ocak 2020
cuma sohbetleri 03.01.2020
20 Aralık 2019
cuma sohbetleri 20.12.2019
05 Aralık 2019
cuma sohbetleri 06.12.2019
29 Kasım 2019
cuma sohbetleri 29.11.2019
15 Kasım 2019
cuma sohbetleri 15.11.2019
07 Kasım 2019
cuma sohbetleri 08.11.2019
01 Kasım 2019
cuma sohbetleri 01.11.2019
25 Ekim 2019
cuma sohbetleri 25.10.2019
18 Ekim 2019
cuma sohbetleri 18.10.2019
11 Ekim 2019
cuma sohbetleri 11.10.2019
04 Ekim 2019
cuma sohbetleri 04.10.2019
26 Eylül 2019
cuma sohbetleri 27.09.2019
19 Eylül 2019
cuma sohbetleri 20.09.2019
06 Eylül 2019
cuma sohbetleri 06.09.2019
15 Ağustos 2019
cuma sohbetleri 16.08.2019
27 Temmuz 2019
cuma sohbetleri 26.07.2019
05 Temmuz 2019
cuma sohbetleri 05.07.2019
20 Haziran 2019
cuma sohbetleri 21.06.2019
13 Haziran 2019
cuma sohbetleri 14.06.2019
30 Mayıs 2019
cuma sohbetleri 31.05.2019
17 Mayıs 2019
cuma sohbetleri 17.05.2019
03 Mayıs 2019
cuma sohbetleri 03.05.2019
25 Nisan 2019
cuma sohbetleri 26.04.2019
11 Nisan 2019
cuma sohbetleri 12.04.2019
04 Nisan 2019
cuma sohbetleri 05.04.2019
21 Mart 2019
cuma sohbetleri 22.03.2019
14 Mart 2019
Cuma Sohbetleri 15.03.2019
07 Mart 2019
cuma sohbetleri 07.03.2018
28 Şubat 2019
cuma sohbetleri 01.03.2019
21 Şubat 2019
cuma sohbetleri 21.02.2019
07 Şubat 2019
cuma sohbetleri 08.02.2019
31 Ocak 2019
cuma sohbetleri 01.02.2019
25 Ocak 2019
cuma sohbetleri 25.01.2019
17 Ocak 2019
cuma sohbetleri 18.01.2019
10 Ocak 2019
cuma sohbetleri 11.01.2019
03 Ocak 2019
cuma sohbetleri 04.01.2019
28 Aralık 2018
cuma sohbetleri 28.12.2018
21 Aralık 2018
cuma sohbetleri 21.12.2018
14 Aralık 2018
cuma sohbetleri 14.12.2018
06 Aralık 2018
cuma sohbetleri 07.12.2018
29 Kasım 2018
cuma sohbetleri 30.11.2018
23 Kasım 2018
cuma sohbetleri 23.11.2018
16 Kasım 2018
cuma sohbetleri 16.11.2018
10 Kasım 2018
cuma sohbetleri 09.11.2018
01 Kasım 2018
cuma sohbetleri 02.11.2018
26 Ekim 2018
cuma sohbetleri 26.10.2018
18 Ekim 2018
cuma sohbetleri 19.10.2018
11 Ekim 2018
cuma sohbetleri 12.10.2018
05 Ekim 2018
cuma sohbetleri 05.10.2018
28 Eylül 2018
cuma sohbetleri 28.09.2018
20 Eylül 2018
cuma sohbetleri 21.09.2018
13 Eylül 2018
cuma sohbetleri 14.09.2018
06 Eylül 2018
cuma sohbetleri 07.09.2018
30 Ağustos 2018
cuma sohbetleri (kurtuluş fırkası 2)31.08.2018
25 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 24.08.2018
16 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 16.08.2018
10 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 10.08.2018
03 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 03.08.2018
27 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 27.07.2018
19 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 20.07.2018
13 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 13.07.2018
05 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 05.07.2018
29 Haziran 2018
cuma sohbetleri 29.06.2018
21 Haziran 2018
cuma sohbetleri 22.06.2018
14 Haziran 2018
cuma sohbetleri 15.06.2018
31 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 01.06.2018
24 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 25.05.2018
17 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 18.05.2018
10 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 11.05.2018
03 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 04.05.2018
26 Nisan 2018
cuma sohbetleri 27.04.2018
19 Nisan 2018
cuma sohbetleri 20.04.2018
12 Nisan 2018
cuma sohbetleri 13.04.2018
05 Nisan 2018
cuma sohbetleri 06.04.2018
29 Mart 2018
cuma sohbetleri 30.03.2018
22 Mart 2018
cuma sohbetleri 23.03.2018
08 Mart 2018
Cuma Sohbetleri 16.03.2018
01 Mart 2018
cuma sohbetleri 02.03.2018
22 Şubat 2018
Cuma Sohbetleri -23.02.2018-
15 Şubat 2018
Cuma Sohbetleri -16.02.2018-
08 Şubat 2018
Cuma Sohbetleri
Haber Yazılımı