Yazı Detayı
12 Nisan 2018 - Perşembe 14:30
 
cuma sohbetleri 13.04.2018
Meral Metin
 
 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM MİRAC’IN KULA KAZANDIRDIKLARI Bizleri her daim affedip mağfiret etmek için sebepler yaratan Mevla Teala’ya sonsuz şükürler olsun. Ve kullarının ahiret azabından kurtulup Hak olan yola teşvik etmesi için en büyük yol gösterici ve vesile olan Mirac’ın Efendisi Muhammed Mustafa (s.a.v.)e sonsuz salat ve selam olsun. MİRAÇ: Merdiven- yukarı çıkmak- yükselmek demektir .Allah’ u Teala’nın huzuruna yükselmek. Bu mertebe bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebedir. Ve her yükselişinde mertebenin ululuğuna bağlı olan çeşitli zorlukları vardır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz kendisine Peygamberlik geldikten sonra sayısız zulümlere maruz kaldı. Mübarek başına pislikler bıraktılar- yollarına dikenler döktüler -Mübarek vücudu kan revan içinde kalıncaya kadar taşladılar(v.s.) ve böyle 10 sene geçti. Recep ayının 26. Günüydü Rasulullah (s.a.v.)yalnız başına bir yerde oturuyordu. Allah’u Teala’yı zikirle meşguldü. Ebu Cehil adamlarıyla oradan geçiyordu .Rasulullah (s.a.v.) mi görünce – Şuna bir eze cefa edeyim . dedi. – Ya Muhammed sen peygamber misin? Diye sordu. Rasulullah (s.a.v.) –Evet. buyurunca .!Hani senin arkadaşların- hani hizmet edenler- yalnız peygamber mi olur?  Peygamberlik gelse bana gelirdi. Bak benim  bu kadar hizmet edenim var. Deyip gururla yürüdü gitti. Arkasından 2 gurup daha geldi ve aynı şeylerle övünerek Allah’ın Rasulüne (s.a.v.) eziyet ettiler. Rasulullah (s.a.v.) 10 yıldır bunlara Allah’ın birliğini tek yaratıcı olduğunu anlatıyorum fakat bunlar hiçbir şey anlamamışlar. diye çok üzüldü. Rabbim bu kadar eziyet ve hakaret yiyip te yine de kendisine düşmanlık edenlerin kurtuluşu için dua edip üzülen Nebisini böyle hüzünlü bırakır mı? Elbette ki asla. Nefis dünya eziyetleri ile ezilip yere eğildikçe  Allah’ın (c.c.) izniyle ruh yüce alemlere yükselir. Rasulullah (s.a.v.) de nefsini ayaklar altına almak isteyenlerin karşısında onlara onlar gibi basitçe cevap vermek yerine Rab Teala’ya sığındı ve İslam için üzülüp daha fazla ne yapabilirimin derdine düştü. Üzüntüyle O (s.a.v.) Ümmü Hani (r.a.h.) nın evine gidip biraz dinleneyim derken Rabbim Habibi için göklerde hüznünü azaltacak hediyeler ve sürprizler hazırlatıyordu. RASULULLAH (s.a.v.) ANLATIYOR :Ümmühan’ın evindeydim gözlerim uyudu -kalbim uyumamıştı .Cibril(a.s.) geldi .Rabbime gideceğimi söyledi .Kevser geldi abdest aldım- Beytullaha gidip 7 kere tavaf ettim -Makam’ı İbrahim de 2 rekat namaz kıldım -Hatim de dinlenmek için oturdum. Cibril(a.s.) göğsümü yardı -içi hikmet ve marifet dolu bir leğen getirdi -Mikail (a.s.) 3 leğen zemzem suyu taşıdı -bağırsaklarımı -göğsümü o su ile yıkadılar. Sonra kalbimi yardılar - içinden  kara-  uyuşuk kanı attılar .Cibril(a.s.)! Bu gece semalarda Sidre ve Kürsi de Arş da ulu melekler göreceksin. Dedi. O leğendeki hikmet ve marifeti oraya doldurdu- göğsümü sıvazlayınca yarıklar bitişti. Allah’u Teala’nın huzuruna kirle  -pasla varılmaz .MÜMİNİN MİRACI NAMAZDIR.(H.Ş.) Mümin günde 5 vakit Rabbinin huzuruna çıkıyor. Ama kalplerimizin kiri- pası Rabbimizin Uluhiyetini görmemize engel oluyor. Mümin olarak bizim kalbimizi temizleyecek olan zemzem TÖVBE dir  .Rabbimizin çağrısına teslimiyetle  karşılık verip - tövbe ile ne kadar haram lokma -söz - hareket varsa  hepsini yıkamalıyız. VİRD  çekerek ZİKİR ile kalbimize yerleşmiş olan şeytanın kirli kan pıhtısı gibi orayı pisleten vesveselerinden temizlemeliyiz. Rabbim Rasulullah’ın (s.a.v.) kalbinin yarılıp temizlenmesine nasıl ki Cibril ve Mikail (a.s.) mı vesile ettiyse bizim gibi aciz kulların kalp temizliği ve Miraca hazırlanması içinde Mürşid ’i Kamilleri vesile etmiştir. Unutturmamalıyız Rasulullah’ın (s.a.v.) hayatında  ki her şey bizim için Hak yolu gösteren örneklerdir. İşte kalbe konulan o hikmet ve marifet ise Allah’ın(c.c.) Rasulullah’ın (s.a.v.) ve Allah Dostlarının sevgi ve muhabbetidir. Daha sonra Rasulullah (s.a.v.)me Burak getirildi ona binerek Mescid’i Haram’dan  -Mescid’i Aksa’ya  -oradan da 7 kat göklere yükseltildi. Yalnız Rasulullah (s.a.v.) Burağa binerken –Ben böyle izzet ve şerefle karşılanıyorum. Ümmetimin zayıf  -aciz ve günahkarları kıyamet günü 50 bin yıl Arasat ta  yürür -günah yüklenip çekerler -Sıratta 3 bin yıllık yolu nasıl geçerler . diye düşünüp yine ümmeti için hüzünlenince . Zaten hüznünü azaltmak için bu kutlu yolculuğa çıkaran Mevla Teala –Burak gibi Ümmetinin kabirlerine de binek gönderirim -mahşere getirir sıratı geçirtirim -50 bin yıllık vakti bir an yaparım. Hatırını hoş tut  -onlara ihsanım böyle olur . buyurdu. –FENALIKTAN SAKINANLARI  -ŞEREFLE UĞURLAMAK ÜZERE RAHMAN’IN HUZURUNDA BİNEKLİ HAŞREDECEĞİZ.(MERYEM 85) Rasulullah (s.a.v.) bu kutlu yolculukta ceddi olan bütün Peygamberlerle selamlaştı ve farklı sahneler gösterildi. Dünyada iken namazı terk edenlerin  başlarının  taşlarla ezildiği -helal dururken zina edenlerin leş yedikleri -tesettüre riayet etmeyenlerin saçlarından asılmış oldukları (v.s.) gösterildi. Sidre’ye gelince Cibril (a.s.) –Buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım .dedi. Rasulullah (s.a.v.) de –Cibril senin Rabbinden bir hacet ve ihtiyacın var mı ?diye sordu .Cibril!Ey Muhammed Rabbimden benim her iki kanadımı Sıratın üzerine yaymasını iste  - yaysın ki senin ümmetin rahatlıkla geçsinler . dedi.  Ve VUSLAT- YAR ile buluşma iki  yay kadar yada daha yakın. Cibril (a.s.) seslendi –Ey Muhammed (a.s.) Allah (c.c.) sana sena ediyor -seni övüyor. İşit ve itaat et. Allah’ın (c.c.) kelamı seni korkutmasın .Bunun üzerine Rasulullah (a.s.)!ETTEHİYYATÜ LİLLAHİ VESSALEVATÜ VEDDAYYİBAT.(Her türlü yani sözle - bedenle -malla yapılan bütün ibadetler sadece Allah’a(c.c.) mahsustur) buyurdu .Allah ’u Teala bunun üzerine –ESSELAMÜ ALEYKE EYYÜHENNEBİYYÜ VE RAHMETULLAHİ VEBERAKATÜH(Ey şanı yüce Nebi(a.s.) selam -Allah’ın rahmeti -bereketi senin üzerine olsun)diye karşılık olarak çok büyük bir lütuf da bulundu .Rasulullah (s.a.v.) bu selamın kurtuluş - ahirette felah olduğunu bildiği için onu umumileştirerek –ESSELAMÜ ALEYNA VE ALA İBADİLLAHİSSALİHİN (Selam bizlere ve Allah’’ın (c.c.) salih kulları üzerine olsun )buyurarak bu eşsiz kurtuluşun içine bütün hakiki ve salih iman edenleri de aldı. Sonra Cebrail (a.s.) bu güzel selamlaşmayı duyunca –EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLELLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHÜ VE RASULÜH dedi bütün meleklerde buna eşlik ettiler. Ve Rasulullah (s.a.v.)için gönlündeki hüznü bertaraf edecek- sabahlara kadar dua ettiği Ümmetinin kurtuluşuyla feraha erdirecek mucizevi hediyeler verildi.1) Allah’u Teala’ya şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi . Her na kadar günahlara dalsak ta Rabbimin Rahmet kapısının önünde pişmanlıkla O’na (c.c.) ortak koşmadan durduğumuz müddetçe Rabbimiz merhametiyle muamele edip bizleri ebedi olarak cehennemde kalan asilerden ayıracaktır. 2) 5 vakit namaz. Allah’u Teala nın nimetleri aralıksız kesilmeden hayatımızın her alanında devam ettiği gibi bizimde bu ihsanlar karşısında Rabbimizle  günde 5 vakit namazda baş başa kalıp zikirle- şükürle miracımızı değerlendirmemiz gerekir. Bilinçli olarak kılınan namaz ihlas ile tadili erkan’a uyarak yerine getirildiğinde Rab Teala’nın Rasulüne vermiş olduğu müjde ve hediyelerle bizi de karşılayacaktır.  3) Bakara süresinin son iki ayeti .Ve daha yatak soğumadan güzel müjdeler - cenneti seyretme huzur ile geri dönüş .Rasulullah’ın  (s.a.v.)bu yüce mertebelere çıkması nefsini bertaraf edip - her türlü zulme göğüs gerip Ümmeti Muhammedi- insanlığı kurtarma derdiyle yanmasındandı. Rab Teala bunun için Peygamberini huzuruna alıp Ona çeşitli kurtuluş sebepleri verdi. Bu müjde ve vesileler nefsimizin şahlanıp - şeytanın oyuncağı olduğumuz bu günlerde bizim içinde bir kurtuluş olacaktır İnşaallah.  RABBİM VERMİŞ OLDUĞU HEDİYELERİN KADRİNİ KIYMETİNİ BİLİP- ONLARLA GEREĞİ GİBİ AMEL ETMEYİ CÜMLEMİZE NASİP EYLESİN. HER NAMAZIMIZI MİRAÇ SAMİMİYETİNDE VE İHLASINDA GEÇİRMEYE MUVAFFAK ETSİN. BİZLERİ HER TÜRLÜ NEFSE- ŞEYTANA - DÜNYANIN FİTNELERİNE KARŞI KORUYUP MUHAFAZA ETSİN. AMİN . Bİ HÜRMETİ TAHA VE YASİN. (MİRAÇ GÜNÜNÜ ORUÇLU GEÇİRMEK- ÖĞLE İLE İKİNDİ ARASI 4 REKATLIK NAFİLE NAMAZ KILMAK FAZİLETLİDİR. KAZA NAMAZI OLANLARIN KAZA KILMALARI İSE EN EFDAL OLANDIR. RABBİM MİRAÇ KANDİLİMİZİ BÜTÜN HAYIR VE SEVAPLARINA NAİL OLARAK İHYA EDEBİLMEMİZİ NASİP EYLESİN.)  

 
Etiketler: cuma, sohbetleri, 13.04.2018,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Ocak 2020
cuma sohbetleri 24.01.2020
17 Ocak 2020
cuma sohbetleri 17.01.2020
03 Ocak 2020
cuma sohbetleri 03.01.2020
20 Aralık 2019
cuma sohbetleri 20.12.2019
05 Aralık 2019
cuma sohbetleri 06.12.2019
29 Kasım 2019
cuma sohbetleri 29.11.2019
15 Kasım 2019
cuma sohbetleri 15.11.2019
07 Kasım 2019
cuma sohbetleri 08.11.2019
01 Kasım 2019
cuma sohbetleri 01.11.2019
25 Ekim 2019
cuma sohbetleri 25.10.2019
18 Ekim 2019
cuma sohbetleri 18.10.2019
11 Ekim 2019
cuma sohbetleri 11.10.2019
04 Ekim 2019
cuma sohbetleri 04.10.2019
26 Eylül 2019
cuma sohbetleri 27.09.2019
19 Eylül 2019
cuma sohbetleri 20.09.2019
06 Eylül 2019
cuma sohbetleri 06.09.2019
15 Ağustos 2019
cuma sohbetleri 16.08.2019
27 Temmuz 2019
cuma sohbetleri 26.07.2019
05 Temmuz 2019
cuma sohbetleri 05.07.2019
20 Haziran 2019
cuma sohbetleri 21.06.2019
13 Haziran 2019
cuma sohbetleri 14.06.2019
30 Mayıs 2019
cuma sohbetleri 31.05.2019
17 Mayıs 2019
cuma sohbetleri 17.05.2019
03 Mayıs 2019
cuma sohbetleri 03.05.2019
25 Nisan 2019
cuma sohbetleri 26.04.2019
11 Nisan 2019
cuma sohbetleri 12.04.2019
04 Nisan 2019
cuma sohbetleri 05.04.2019
21 Mart 2019
cuma sohbetleri 22.03.2019
14 Mart 2019
Cuma Sohbetleri 15.03.2019
07 Mart 2019
cuma sohbetleri 07.03.2018
28 Şubat 2019
cuma sohbetleri 01.03.2019
21 Şubat 2019
cuma sohbetleri 21.02.2019
07 Şubat 2019
cuma sohbetleri 08.02.2019
31 Ocak 2019
cuma sohbetleri 01.02.2019
25 Ocak 2019
cuma sohbetleri 25.01.2019
17 Ocak 2019
cuma sohbetleri 18.01.2019
10 Ocak 2019
cuma sohbetleri 11.01.2019
03 Ocak 2019
cuma sohbetleri 04.01.2019
28 Aralık 2018
cuma sohbetleri 28.12.2018
21 Aralık 2018
cuma sohbetleri 21.12.2018
14 Aralık 2018
cuma sohbetleri 14.12.2018
06 Aralık 2018
cuma sohbetleri 07.12.2018
29 Kasım 2018
cuma sohbetleri 30.11.2018
23 Kasım 2018
cuma sohbetleri 23.11.2018
16 Kasım 2018
cuma sohbetleri 16.11.2018
10 Kasım 2018
cuma sohbetleri 09.11.2018
01 Kasım 2018
cuma sohbetleri 02.11.2018
26 Ekim 2018
cuma sohbetleri 26.10.2018
18 Ekim 2018
cuma sohbetleri 19.10.2018
11 Ekim 2018
cuma sohbetleri 12.10.2018
05 Ekim 2018
cuma sohbetleri 05.10.2018
28 Eylül 2018
cuma sohbetleri 28.09.2018
20 Eylül 2018
cuma sohbetleri 21.09.2018
13 Eylül 2018
cuma sohbetleri 14.09.2018
06 Eylül 2018
cuma sohbetleri 07.09.2018
30 Ağustos 2018
cuma sohbetleri (kurtuluş fırkası 2)31.08.2018
25 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 24.08.2018
16 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 16.08.2018
10 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 10.08.2018
03 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 03.08.2018
27 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 27.07.2018
19 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 20.07.2018
13 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 13.07.2018
05 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 05.07.2018
29 Haziran 2018
cuma sohbetleri 29.06.2018
21 Haziran 2018
cuma sohbetleri 22.06.2018
14 Haziran 2018
cuma sohbetleri 15.06.2018
08 Haziran 2018
cuma sohbetleri 08.06.2018
31 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 01.06.2018
24 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 25.05.2018
17 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 18.05.2018
10 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 11.05.2018
03 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 04.05.2018
26 Nisan 2018
cuma sohbetleri 27.04.2018
19 Nisan 2018
cuma sohbetleri 20.04.2018
05 Nisan 2018
cuma sohbetleri 06.04.2018
29 Mart 2018
cuma sohbetleri 30.03.2018
22 Mart 2018
cuma sohbetleri 23.03.2018
08 Mart 2018
Cuma Sohbetleri 16.03.2018
01 Mart 2018
cuma sohbetleri 02.03.2018
22 Şubat 2018
Cuma Sohbetleri -23.02.2018-
15 Şubat 2018
Cuma Sohbetleri -16.02.2018-
08 Şubat 2018
Cuma Sohbetleri
Haber Yazılımı