Yazı Detayı
29 Mart 2018 - Perşembe 15:21
 
cuma sohbetleri 30.03.2018
Meral Metin
 
 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM NASIL İMAN ETMELİYİZ Bizi doğru yola ulaştıran- dinine hizmet etme şerefiyle şereflendiren  -puta tağuta tapmaktan bizleri muhafaza eden Allah ’u Teala ‘ya hamdolsun .Hakkın rehberi -yol göstericisi -iki cihan güneşi Muhammed (s.a.v.)’e mahlukat adedince salat selam olsun .Rabbim bu hidayet yolu üzere bizleri sabit kılsın -kendi aramızda tefrikaya düşmekten -bizi ayırmaya çalışanların oyununa gelmekten bizleri muhafaza eylesin .İmanımızı razı olunan imanlardan eylesin inşallah. İMAN: İnanmak- güvenmek -tasdik etmek -vakıaya mütabık olduğunu itiraf etmek -teslim olmak demektir. Hadisi Şerif: İsrailoğulları 71 fırkaya bölündüler. Bunlardan 70 fırka helak olmuş bir fırka da kurtulmuştur. Benim ümmetimde 73 fırkaya bölünecektir .Hepsi de sapıklık davetçileri ve fitnelerin öncüleri olup ‘’İş benim işimdir’’(doğru olan benim dediğimdir)derler. Bunların hepsi sapıktır- saptırıcıdır ve cehenneme sevkedicidirler .Bunlar arasından SEVADÜL AZAM müstesna Siz ona sarılın -uyun. !Ey Allah’ın Rasulü SEVADÜL AZAM nedir? !Benim ve ashabımın yolu üzere olandır. Buyurdu. Yani K.Kerim ve Sünneti Seniyye yolundan giden Ehli Sünnet Vel Cemaat mezhebinin yolu demektir .Şu anda her bir şeylere taparak ‘’Ben iman ettim ‘’ diyor. Bu basit ve arkası olmayan bir iddia değildir .Bir insan bir iddiada bulununca onun delillerini sunmakla mükellef olur .İmam Azam (r.a.h.) Süfyan!ı Sevri (k.s.) ve pek çok Ulema ‘’Kişinin imanı delili olmasa da sahihtir.(yani sadece şehadet getirmekle Müslüman olur).Ancak delil aramayı terkettiği için günahkar ve asidir .Delilleri bilmek vacip -terki ise haramdır.’ ’buyurdular. İmam Eş!ari (k.s.)ise ‘’İmanın sıhhatinin şartı her bir meseleyi akli delilleriyle bilmektir .’’buyurur. O halde imanımızın vücubunu yerine getirip delillerini öğrenmek gerekir .Bu delil öğrenme işi imandan şüphe etme sebebiyle değildir.. İnsan evinin eşyasını iyi bilirse dışardan gelen yabancı eşyayı hemen tanır ve ayırır. İbrahim (a.s).’’Ey Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster’’ .deyince. Allah’u Teala ’’Yoksa inanmadın mı?’’ Diye sordu. İbrahim (a.s.) da ’’İnandım fakat kalbimin mutmain olmasını istiyorum ’’dedi .Bu yüzden bir Müslüman ‘’Ben şehadet getirdim yeter ‘’diyemez. Devamlı delillerin tahkikini yapıp okumalı öğrenmelidir .K.Kerimi bir kere okuyan bu yeter bir daha okumama gerek yok diyebilir mi? İMANIN SAHİH VE MAKBUL OLMASI İÇİN 3 ŞART VARDIR 1.İMAN ÜMİTSİZLİK HALİNDE OLMAMALIDIR: Firavunu hatırlayalım. Rüyasını yorumlayan Vezir ‘’Bu sene doğan erkek çocuklardan biri tahtını ele geçirecek’ ’dedi diye o sene doğan bütün erkek çocuklarını katletti .Allah ’u Teala’nın yardımıyla H.z.Musa kurtuldu .Nefsi o kadar kendini ulaşılmaz sanıyordu ki şimdikilerin deyimiyle özgüveni o kadar tavan yapmıştı ki Musa (a.s.) bebekken yüzüne vurdu diye O’nu öldürmeye kalkmıştı .Musa (a.s.) ve kardeşi Harun(a .s.) ‘a peygamberlik gelince iyice sınırı aştı .İnşası 7 yıl süren bir kale yaptırdı. Orada riyazet (açlık)yapıp kendisine de vahiy gelmesini bekledi olmayınca da sinirlenip kalenin en üstüne çıkıp ‘’Musa’nın Rabbini vuracağım . Bence O yalancılardandır: ’’dedi ve oku attı- ok kana bulanmış olarak geri geldi. Ve Allah ’u Teala buyurdu ’’İşte böyle" Ve yaptığı çirkin iş firavuna güzel gösterildi .Ve doğru yolu bulması engellendi .Firavunun tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı.’’  Çünkü o Allah ’u Teala’nın rahmetini hakkedecek - ona inanacak hiç bir şey yapmadı. Son anda iman etmek istedi -en sonunda 1.600.000 asker varken cesedi mumyalanmış gibi duran bir tek oydu .Çünkü o isyanından ancak tamamen ümitsiz -çaresiz ve güçsüz kalınca vazgeçmek istedi fakat ümitsizlik anında iman makbul değildir .’’Fakat azabımı gördükleri zaman iman kendilerine fayda vermez’’(Mümin 85) 2.tasdik eden zarureti diniyye den bir şeyi inkar veya yalanlama alametlerinden bir şeyi tercih etmemelidir .Mesela puta tapmak .Cahiliyede puta tapanlar bir yaratıcıyı(ALLAH’I) kabul ettikleri halde O’na (c.c.) ortak koşup Vahdaniyyetini inkar ettiler. Yada hristiyanlığın şiarı olan zünnar bağlamak gibi .Bunlar mutlak küfrü gerektiren şeylerdir. Çünkü iman bölünmeyi kabul etmediği için zarureti diniyyeden herhangi birini inkar tamamını inkar demektir. 3.DİNİ HÜKÜMLERİN TAMAMINI KABUL EDİP GÜZEL BULMALI VE HİÇBİRİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İNAT VE KİBİR GÖSTERMEMELİDİR. Emre muhalefet- şer!i hükmü terketmek- inatla haram işlemek kişinin çok değerli olan ‘’MÜMİN’ ünvanını elinden alır. Rasulullah (s.a.v.) zamanında herkesten önce mescide gelen ve ‘’Mescid Kuşu ‘’diye adlandırılan Salebe isminde biri vardı. Çok fakirdi- ne pahasına olursa olsun -hayırlısıyla bile demeden zengin olmak istiyordu .Peygamber Efendimize gelip her defasında ‘’Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki beni zengin ederse fakirin hakkını fazlasıyla da veririm.’’Rasulullah (s.a.v.) her defasında ona ‘’Şükrünü yaptığın az mal -şükrünü yapmadığın çok maldan hayırlıdır.’’ buyurdu .Çok ısrar edince isteksiz bir şekilde ‘’Salebe ’ye istediği malı ver Ya Rabbi ‘’buyurdu. Salebenin koyunları o kadar arttı ki şehir dışına taşınmak zorunda kaldı .Önce vakit namazlarına sonrada Cuma namazına gelmemeye başladı .Rasulullah (s.a.v.) ’’salebe nerdedir ‘’ diye  sordu. Sahabi ’’Çölde koyunlarının peşinde dolaşıyor’’ dediler. Peygamberimiz (s.a.v.) bunun üzerine üzülerek ’’Yazık oldu Salebe ’ye ‘’ buyurdu .Bir müddet sonra zekat ayeti indi zekat memurları haber vermek için Salebe ’nin yanına da geldiler. Ayeti duyunca ‘’Benden haraç istiyorsunuz ‘’dedi ve vermeyi- reddetti . Sonrada TÖVBE 75!76.ayetler de zekat vermeyenlerin ancak münafık oldukları bildirilince akrabalarından biri münafık diye mi tanınmak istiyorsun diyerek Salebe ’yi zorla zekat vermesi için gönderdi. Fakat Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz onun getirdiği zekatı kabul etmedi. Daha sonra H.z.Ebubekir (r.a.) - H.z. Ömer (r.a.) ve en son H.z. Osman (r.a.) zamanında zekat vermek istedi fakat kabul edilmedi. H.z. Osman’ın halifeliğinde öldü. İman bir bütündür ve birazına inanıp birazına inanmamakla iman edilmiş olunmaz. Rabbim Peygamberi Rasulullah (s.a.v.) ve O ‘nun şerefli Ashabı gibi hakiki ve tam bir  iman ile imanını muhafaza edebilen kullardan olmayı nasip eylesin. İmanda Muhammed’i İman markasını koruyabilmeye muvaffak eylesin . AMİN.

 
Etiketler: cuma, sohbetleri, 30.03.2018,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Ocak 2020
cuma sohbetleri 24.01.2020
17 Ocak 2020
cuma sohbetleri 17.01.2020
03 Ocak 2020
cuma sohbetleri 03.01.2020
20 Aralık 2019
cuma sohbetleri 20.12.2019
05 Aralık 2019
cuma sohbetleri 06.12.2019
29 Kasım 2019
cuma sohbetleri 29.11.2019
15 Kasım 2019
cuma sohbetleri 15.11.2019
07 Kasım 2019
cuma sohbetleri 08.11.2019
01 Kasım 2019
cuma sohbetleri 01.11.2019
25 Ekim 2019
cuma sohbetleri 25.10.2019
18 Ekim 2019
cuma sohbetleri 18.10.2019
11 Ekim 2019
cuma sohbetleri 11.10.2019
04 Ekim 2019
cuma sohbetleri 04.10.2019
26 Eylül 2019
cuma sohbetleri 27.09.2019
19 Eylül 2019
cuma sohbetleri 20.09.2019
06 Eylül 2019
cuma sohbetleri 06.09.2019
15 Ağustos 2019
cuma sohbetleri 16.08.2019
27 Temmuz 2019
cuma sohbetleri 26.07.2019
05 Temmuz 2019
cuma sohbetleri 05.07.2019
20 Haziran 2019
cuma sohbetleri 21.06.2019
13 Haziran 2019
cuma sohbetleri 14.06.2019
30 Mayıs 2019
cuma sohbetleri 31.05.2019
17 Mayıs 2019
cuma sohbetleri 17.05.2019
03 Mayıs 2019
cuma sohbetleri 03.05.2019
25 Nisan 2019
cuma sohbetleri 26.04.2019
11 Nisan 2019
cuma sohbetleri 12.04.2019
04 Nisan 2019
cuma sohbetleri 05.04.2019
21 Mart 2019
cuma sohbetleri 22.03.2019
14 Mart 2019
Cuma Sohbetleri 15.03.2019
07 Mart 2019
cuma sohbetleri 07.03.2018
28 Şubat 2019
cuma sohbetleri 01.03.2019
21 Şubat 2019
cuma sohbetleri 21.02.2019
07 Şubat 2019
cuma sohbetleri 08.02.2019
31 Ocak 2019
cuma sohbetleri 01.02.2019
25 Ocak 2019
cuma sohbetleri 25.01.2019
17 Ocak 2019
cuma sohbetleri 18.01.2019
10 Ocak 2019
cuma sohbetleri 11.01.2019
03 Ocak 2019
cuma sohbetleri 04.01.2019
28 Aralık 2018
cuma sohbetleri 28.12.2018
21 Aralık 2018
cuma sohbetleri 21.12.2018
14 Aralık 2018
cuma sohbetleri 14.12.2018
06 Aralık 2018
cuma sohbetleri 07.12.2018
29 Kasım 2018
cuma sohbetleri 30.11.2018
23 Kasım 2018
cuma sohbetleri 23.11.2018
16 Kasım 2018
cuma sohbetleri 16.11.2018
10 Kasım 2018
cuma sohbetleri 09.11.2018
01 Kasım 2018
cuma sohbetleri 02.11.2018
26 Ekim 2018
cuma sohbetleri 26.10.2018
18 Ekim 2018
cuma sohbetleri 19.10.2018
11 Ekim 2018
cuma sohbetleri 12.10.2018
05 Ekim 2018
cuma sohbetleri 05.10.2018
28 Eylül 2018
cuma sohbetleri 28.09.2018
20 Eylül 2018
cuma sohbetleri 21.09.2018
13 Eylül 2018
cuma sohbetleri 14.09.2018
06 Eylül 2018
cuma sohbetleri 07.09.2018
30 Ağustos 2018
cuma sohbetleri (kurtuluş fırkası 2)31.08.2018
25 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 24.08.2018
16 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 16.08.2018
10 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 10.08.2018
03 Ağustos 2018
cuma sohbetleri 03.08.2018
27 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 27.07.2018
19 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 20.07.2018
13 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 13.07.2018
05 Temmuz 2018
cuma sohbetleri 05.07.2018
29 Haziran 2018
cuma sohbetleri 29.06.2018
21 Haziran 2018
cuma sohbetleri 22.06.2018
14 Haziran 2018
cuma sohbetleri 15.06.2018
08 Haziran 2018
cuma sohbetleri 08.06.2018
31 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 01.06.2018
24 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 25.05.2018
17 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 18.05.2018
10 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 11.05.2018
03 Mayıs 2018
cuma sohbetleri 04.05.2018
26 Nisan 2018
cuma sohbetleri 27.04.2018
19 Nisan 2018
cuma sohbetleri 20.04.2018
12 Nisan 2018
cuma sohbetleri 13.04.2018
05 Nisan 2018
cuma sohbetleri 06.04.2018
22 Mart 2018
cuma sohbetleri 23.03.2018
08 Mart 2018
Cuma Sohbetleri 16.03.2018
01 Mart 2018
cuma sohbetleri 02.03.2018
22 Şubat 2018
Cuma Sohbetleri -23.02.2018-
15 Şubat 2018
Cuma Sohbetleri -16.02.2018-
08 Şubat 2018
Cuma Sohbetleri
Haber Yazılımı